Извадка от книгата "Удвои си срещите"

  

Как да се закачаш (и да говориш с жените)?


От Глава четвърта.

 

       При първото си запознанство с едно определено момиче, аз ѝ взех ръката, когато тя влезе в колата и я подържах за известно време..., после я оставих казвайки й: „А- а –а, не! - без държане за ръце, толкова от рано”, като че все едно е било нейна идея. После, на обяд, аз си сложих ръката зад нея да я взема и когато тя я взе я дръпнах преди да ме докосне, после го направих отново... и отново казвайки: „Не, наистина!...”

 

       Най-накрая, след като се навечеряхме се протегнах за ръката й, а тя не би я поела, защото аз я закачах толкова много и тогава всъщност грабнах ръката ѝ и я задържах и масажирах. Това беше закачане и тестване. Накрая, когато тя най-сетне се предаде аз ѝ я дадох.

       После, когато я прегърнах, тя ме целуна по-бузата и врата няколко пъти и аз я обвиних, че ме целува много (идеята е, че тя си пада по мен и че тя е агресорът). Едната част от тактиката е, че аз правя нещо (държа ръката й) и после я обвинявам, че тя го е направила („без държане на ръце толкова рано”).

       Този вид поведение - изпращане на смесени сигнали е флиртуване, което наистина не се връзва за повечето мъже, но за жените е магия.

       Също, някои жени наистина се заинтригуват, ако ‘ги разгадаеш’ рано в играта и си имат свой номер. Когато почувстват, че ти си в контрол и те не знаят какво да сторят впоследствие..., [продължава в Глава четвърта]

Изпробвай БЕЗ РИСК - 100% възвращаемост на парите

 

Real Time Analytics